Het kan gebeuren dat het opeens erg koud wordt bij u in huis. Controleer dan gemakkelijk zelf alvast enkele punten aan uw cv ketel.

  1. Controleer of de gaskraan open staat. Zo nee; deze openen en het toestel opnieuw starten (resetten) of ontsteken.
  2. Controleer of de stekker in het stopcontact zit. Zo niet; stekker in het stopcontact steken en het toestel opnieuw starten (resetten) of ontsteken.
  3. Controleer of de kamerthermostaat hoog genoeg staat. Zo niet, kamerthermostaat omhoog draaien.
  4. Controleer de zekeringen/stoppen en de aardlekschakelaar in de meterkast. Is deze uitgevallen of uitgeschakeld, dan herstellen en het toestel opnieuw starten (resetten) of ontsteken.
  5. Controleer of een van de kranen voor warmwater drupt. Zo ja, draai deze kranen goed dicht. Indien een warm waterkraan open staat zal de cv geen warmte afgeven aan de radiatoren.
  6. Controleer de druk in de cv: de wijzer van de drukmeter moet tussen de 1,5 en 2,0 atmosfeer staan. Zo niet, dan (indien mogelijk) bijvullen tot de juiste druk (zie gebruikershandleiding CV toestel)
  7. Noteer de op het display getoonde storingscode (indien aanwezig). Deze is van belang bij een bezoek van de monteur. Deze code verdwijnt indien u de volgende stap uitvoert.
  8. Heeft uw toestel een “resetknop”, dan kunt u het toestel resetten door de knop in te drukken (zie gebruikershandleiding CV toestel).
  9. Controleer of de waakvlam van uw toestel brandt (indien aanwezig). Zo niet, steek de waakvlam dan aan.

Mocht uw CV toestel het hierna nog niet doen? Neem dan snel contact op met Reekers, 0515-572671