Water kunt u voor vele doeleinden gebruiken. Zo gebruikt men het om te drinken of om en brand mee te blussen. In beide gevallen van levensbelang!

Het is daarom belangrijk dat de watervoorziening betrouwbaar en het water bovendien gezond is. Daarom moet de waterleiding aan strenge eisen voldoen. Deze liggen vast in de Drinkwaterwet. Onze waterleidinginstallaties worden aangelegd volgens de NEN1006 en voldoen aan de drinkwaterwet. Hierdoor heeft u warm of koud water wanneer u maar wilt en bent u er zeker van dat legionella niet kan ontstaan of zich kan verspreiden.

Wettelijk kader
De meeste installatievoorschriften volgen uit het bouwbesluit. Echter de eisen voor de waterleidinginstallaties staan vermeld in de drinkwaterwet
Hierdoor worden deze eisen een verplichting voor de eigenaren van drinkwaterinstallaties en zijn overtredingen van deze wet een economisch delict.

Zorgplicht en risicoanalyse
Afhankelijk van de functie van uw bedrijf of instelling bent u verplicht om een risicoanalyse te laten uitvoeren of draagt u een zorgplicht. Klik hier voor meer informatie.
In beide gevallen zijn we u graag van dienst met een goed advies, een correcte analyse of een beheersplan.